EINSTURZENDE NEUBAUTEN
Ende Neu
(Mute, 1996)

U poslednje tri godine, berlinski Einsturzende Neubauten prošli su kroz teško razdoblje. Več pre početka snimanja novog albuma svoj odlazak nagovestio je basista Mark Chung. Zamenio ga je nekadašnji član Bad Seedsa Roland Wolf, koji je posle svega nekoliko mjeseci umro u prometnoj nesreći. Pre kraj snimanja ploče bez objašnjenja otišao je i Mufti. Uz vse te promene, i Blixa Bargeld pao je u kreativnu prazninu, i posle ploče Tabula Rasa(!) nikako nije našao put naprijed. A grupa uvjek je tragala novim rješenjima, kako je zapisano več u njihovom imenu.
Naziv Ende Neu (kraj noviteta) zvuči kao odgovor na situaciju, koja vlada u Einsturzende Neubauten. Ali baš u tom naizgled kontraverznom priznanju možemo naći "novitet" - Blixa kao vođa time razbija iluziju većnog otkrivanja novih usmerenja. A možemo primjetiti i doista interesantnu igru reći, koja vrača dojam, da je "kraj noviteta" uvjek bio dio njihovog izričaja, jer polazi iz sredine njihovog imena, što je nazorno pokazano i na omotu ploče.
U cjelini ploča je raznolik uredak, gdje možemo susreći praktički sve, što su Neubautni već napravili u prošlih 16 godina. Jeste fale rani ispadi, nekontrolisana buka napravljena više manje na metalnim "instrumentima", a to je uz sve bolju sviračku sposobnost polako moralo prelaziti u artikulaciju još uvijek originalne glazbe van svih popularnih, pa i poznatih pravaca. Već prva stvar sa albuma razkriva novu ideju, jer Blixa Bargeld u tekstu pušta prazninu, koju sasvim slobodno popunjavaju ostali članovi grupe. To je pogotovo jedina snažna pjesma na ploči, a udarna snaga poilazi iz načina pjevanja, koji naliči na uzvikanje kvazi političkih parola. Odmah posle tog buđenja, Blixa iznenađuje sa najeksplicitnijom ljubavnom pjesmom ikada objavljenom na pločama Neubautna. Opet je trebao pomoć s vana (ako se samo prisjetimo dueta sa Anito Lane u pjesmi Blume), ovoga puta odazvala se njemačka igračica Meret Becker. Stella Maris kao da je proizšla iz nekog starog kabareja, a muzička pratnja je napravljena pomoču simfoničkog orkestra. Tom pjesmom je Blixa najviše zadovoljan i odabrao ju je za prvi single sa albuma. Tamo je objavljen i naslov elektronske pošte, gde mogu svi sa mogučnostu te komunikacije slat svoje utiske uz slušanje Stella Maris. A ni u snu nisam pomislio, da Blixa uopšte mari za poruke svojih obožavatelja! I više. Tokom snimanja ploče on je pozvao prijatelje na slušanje te pjesme i tada bih sa strane pratio njihove reakcije.
Einsturzende Neubauten, pa i sam Blixa Bargeld u prošlosti su već bili uključeni u gledalište, ili su radili muziku ili su i svirali na predstavi, i ta djelatnost indirektno utiće na njihovu komponiranje glazbe. Svemogučnost (bilo kakve) predstave prelivena je u kompoziciji The Explosion Im Festspielhaus, gde je sav kaos kozmosa preseljen u jednu eksploziju u festivalnoj dvorani. Ta pjesma je istovremena i poslednja stvar, na kojoj je svirao klaviature Roland Wolf. Instalation No 1 je instrumental, ako ne uvažimo jedne jedine reći, koju izgovara Blixa, a to je Disobey. To bi zapravo trebalo biti drugi dio Haus Der Luege, koji se nikada nije dogodio, a kada Blixa nađe pravu priliku, a to če se snimiti, kao i drugi dio ljubavne pjesme Stella Maris. Pravi novitet predstavlja kompozicija NNNAAAMMM, gdje kor pjevača u hipnotičkom transu ponavlja stih New No New Age Advanced Ambient Motor Music Machine. Ritmični dio napravljen je pomoću elektro motora, koji se vrte različitim brzinama. Zbog promena u brzini dolazi do resonancija, koje dodavaju potrebnu dinamiku i "melodiju, koja spava u mašini". Naslovna Ende Neu napisana je tačno 1.aprila ove godine, na 16.
rođeni dan grupe, i zaobuhvača veliku ideju stalnog vračanja i novog početka. U The Garden susrečemo pravo pjevanje Blixe Bargelda, opet uz pratnju simfoničkog orkestra. Ideju za pjesmu je Blixa dobio, kada je sasvim slučajno u muzeju čuo ženski glas, koji je izgovorio rečenicu "You'll find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain", i u toj rečenici je Blixa pronašao metaforu za vreme, koje isteće...
Einsturzende Neubauten ostaje grupa, koja gradi svoju viziju na uticajima različitih umjetničkih praksi. Sva osobna iskustva Blixa Bargeld, kao avtor svih rječi, pretvara u određeni opčeniti stav. Kao junaci u Kafkinoj priči, i Einsturzende Neubauten prekovremeno "kopaju" tunel, pre svega zbog zadovoljavanja vlastitih potreba i žednji za uvjek nešto novom.
(Heroina Nova)

Janez Golič