Medijsko obvestilo:

KO SE MRTVE PREBUDIMO
Varja Velikonja
(ŠKUC – Vizibilija / VII, 2003)

Knjiga Ko se mrtve prebudimo ponuja preoblikovan izbor tekstov, ki so nastajali v letih 1995-2002 in zajema pogovore z dvanajstimi umetnicami, ki delujejo na področju slovenske alter rokovske produkcije. Le malo knjig, ki jih je avtorica proučila, raziskuje v smeri, kako ženske čutijo, kako dejansko ustvarjajo, njihov način življenja in mišljenja. Zato je v intervjujih izpostavljen prav ta vidik – izpostaviti inovativnost in kreativnost tako, da skozi avtentičen zapis začutiš drugačnost. Namenoma so vsa vprašanja v izhodišču enaka za vse intervjuvanke in segajo od vplivov otroštva, okolja, šolskih institucij, družine, do prvih individualnih nastopov. Kakšen je položaj ženskega rocka v Sloveniji, vloga in pomen le tega nekoč in danes, vpliv medijev, osvetlitev ženskega vprašanja z direktnim napadom »mačizma«.. V ospredje izstopajo predvsem izbira načina življenja in nekonvencinalen, avtentičen pristop, ki so si ga te ustvarjalke izbrale. O njih ne beremo veliko v dnevnem časopisju, premalo jih slišimo v prevladujočih radijskih programih. Zakaj bi njihove zgodbe ostale zamolčane? V pogovorih sodelujejo Zemira A.Pečovnik, Alenka Marsenič-Marsa, Katerina Mirović, Monika Skaberne, Nataša Sukič, Irena Povše, Melanija Fabčič, Mojca Krevel, Katrin Radman, Branka Smodiš, Ksenija Jus in Petra Kolmančič.
Ključ izbire akterk intervjujev je pomemben, saj se kaže kot najbolj notranji indeks specifičnega pogleda in hkrati poti razmišljanja in delovanja same Varje Velikonja. Prav zato je tako provokativen in hkrati nekaj, kar lahko uzremo kot parcialno v nekem globalnem političnem in kulturnem kontekstu, je v spremni besedi zapisala dr.Marina Gržinić.

»Kritična distanca, ironija, dovtipnost in inteligentnost niso le odlike Jusove, pač pa vseh v zborniku Ko se mrtve prebudimo. Nič čudnega, da so na glasbeni margini.«
Alenka Vesenjak – Polet (edicija časnika Delo)

"... V pričujoči knjigi pa so spregovorile same in tu je kvaliteta te knjige, ki je tem nedvomno pomembnim ustvarjalkam za razvoj slovenske rock glasbe in urbane kulture dala prostor, da povejo svoje zgodbe in predstavijo svoja razmišljanja in stališča."
Nino Flisar - Asskalla (priloga Študentskega univerzitetnega časopisa SPEKTER - januar 2004)

"Varjina knjiga je svež in relevanten dokument o slovenski rockovski sceni (ne samo subkulturni in ženski...), kakršen preredko zaide na naše knjižne police."
gemini - Rockonnet, spletna stran - marec 2004)

"Čas velikih rockovskih upornic v klasičnem pomenu je verjetno mimo, je pa zato ženski moment tisto gibalo, ki je v zadnjih letih pustilo izrazito močan pečat na sceni nasploh, tudi slovenski. In zato ni tako bistveno vprašanje, kaj je rock'n'roll naredil iz žensk, pač pa, kaj so ženske naredile iz rock'n'rolla."
Mitja Marussig - Primorske novice - 2.aprila 2004)