THE TROUSERS PRESS GUIDE TO 90's ROCK
Ira Robbins
(Fireside, 1996)

Enciklopedično zajemanje še aktualnega dogajanja v rocku je nadvse težka naloga. Ira A. Robbins si je po nekaj letih počitka in razmisleka zopet naložil to breme in ga izvrstno prenesel na 850 strani drobnega tiska. Knjiga je nasledila četrto dopolnjeno izdajo Trouser Press Guide To Alternative Music iz leta 1991, in že sprememba naslova nakazuje nove meje meril, ki jih je zakoličil Ira.
Meje so pri tako razvejanem dogajanju, kot je rock za devetdeseta, vedno širše. Formalno se je Ira omejil na izvajalce, ki so v tem desetletju objavili najmanj en dolgoigrajoč diskografski izdelek, in da je vsaj v licenci izdan v Ameriki in/ali Angliji. Ostala estetsko-glasbena merila so povsem subjektivne narave. Seveda Ira te naloge ni opravil sam, na pomoč je poklical več kot 50 bolj ali manj uveljavljenih ameriških glasbenih kritikov, kronistov in zaneseljankov, pa se mu je kljub temu izmuznilo nekaj evropskih imen, ki bi si mesto v enciklopediji po prevzetih merilih zagotovo zaslužili. Verjamem, da je Laibach izpadel po pomoti, saj je zajet v predhodni izdaji in je še kako dejaven tudi v devetdesetih.
Enciklopedija nadaljuje uveljavljen koncept predstavljanja posameznih izvajalcev. Ti so razvrščeni abecedno, popisana diskografija zajema vse legalno objavljene albume in pomembnejše single, četudi so že davno pošli ali so bili natisnjeni v omejenih nakladah. Enciklopedija ni prodajni katalog, temveč pregled vsega pomembnega, kar je javnosti ponudil določen izvajalec. Po diskografiji sledi kratek življenjepis, kjer avtorji besedil izredno zgoščeno ter informativno, a obenem tekoče, berljivo in mestoma zabavno uvedejo bralca v zaledje določenega ustvarjalca. Prehod v recenzije plošč je skorajda neopazen, večinoma se kar zlije v celoto, saj skozi prelet diskografskih izdaj spoznavamo nadaljne spremembe v zasedbah in glasbi. Vrednotenje posameznih plošč ne favorizira posameznih žanrov niti njihove prodajne (ne)uspehe, je preprosto prepuščeno v osebno presojo določenega pisca, ki mu je Ira izkazal kompetenco. Vsekakor so vrednostne sodbe nadvse uporabne, saj nam olajšajo izbiro med 8500 predstavljenimi ploščami. Ob koncu predstavitve posamezne skupine, sledi še pregled samostojnih izletov (če obstajajo) in v zadnji vrstici izredno uporabno kazalo, ki nas usmerja do drugih, kakor koli medsebojno povezanih izvajalcev. Preko teh povezav lahko podobno kot na računalniškem svetovnem spletu brskamo, sledimo, raziskujemo razvejana drevesa sodobnega rocka. Le da namesto klikanja po miški še staromodno listamo oz. obračamo strani. Knjižna izdaja tako počasi izgublja bitko s časom. Recenzije plošč so zaključene že nekje pred letom, dopolnjene izdaje pa ni pričakovati pred koncem devetdesetih. Neprimerljiv zaostanek s praktično "on line" informiranjem na vsemogočnem Internetu. A ko ta zataji... The Trouser Press Guide To '90s Rock temelji na izkušnjah predhodne, "alternativne" izdaje. To je avtor kar v celoti ponudil uporabnikom Interneta, iz tržnih razlogov pa je nova izdaja na svetovnih straneh zajeta le vzorčno. Vsekakor dovolj, da nas ne more zadržati niti dejstvo, da v Evropi ni nabavljiva.
(Muska)

Janez Golič